Avslutade projekt

Här kan du läsa om äldre, avslutade projekt och uppdrag som Kris- och katastrofpsykologi genomfört och som nu är avslutade. 

Här kan du även hitta viss dokumentation om projekten.