logotype

Välkommen till Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi!

Välkommen till Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi!

Vårt uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer.

Den nya terrorhotnivån

Med anledning av den höjda terrorhotnivån har vi tagit fram material till stöd och hjälp att hantera sin egen, och barns oro.  

Två filmer om att hantera oro >>

Råd till allmänheten (pdf) >>
Att bemöta barn (pdf) >>

Beställ våra skrifter

Du som vill läsa skrifterna i tryckt format, kan beställa dem med vårt beställningsformulär.

Döden är en del av livet - film och stödmaterial

Region Stockholm har tagit fram en film där medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården berättar om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg

Vad är resiliens? Se vår film om förmågan att överkomma svårigheter

Charlotte Therup Svedenlöf berättar om resiliens och hur du som chef och medarbetare kan öka den.

Se filmen om resiliens här >>

imagee45q.png

Posttraumatic growth: att gå stärkt ur påfrestande händelser

Efter påfrestande händelser kan det komma en så kallad posttraumatisk förändring. Vad är det och hur kan vi ta det till oss? 

Länk till filmen >>

imagekb4jr.png