logotype

Välkommen till Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi!

Välkommen till Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi!

Vårt uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer.

Beställ våra skrifter

Du som vill läsa skrifterna i tryckt format, kan beställa dem genom att använda vårt beställningsformulär. Du kan också ladda ner dem som pdf.

Kris och katastrofpsykologi i media

Här hittar du inslag från TV och radio där vi medverkat, liksom artiklar från fack- och dagspress.

imagesta0vk.png

Döden är en del av livet - film och stödmaterial

Region Stockholm har tagit fram en film där medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården berättar om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg

Vad är resiliens? Se vår film om förmågan att överkomma svårigheter

Charlotte Therup Svedenlöf berättar om resiliens och hur du som chef och medarbetare kan öka den.

Se filmen om resiliens här >>

imagee45q.png

Om corona - Film: Barn och unga kan reagera olika

Vi människor reagerar på olika sätt när en ny sjukdom upptäcks. En del blir oroliga och undrar hur man kan skydda sig och sin familj – andra funderar inte alls så mycket på det nya. Det som är viktigt är att det finns inga rätt eller fel tankar.

Posttraumatic growth: att gå stärkt ur påfrestande händelser

Efter påfrestande händelser kan det komma en så kallad posttraumatisk förändring. Vad är det och hur kan vi ta det till oss? 

Länk till filmen >>

imagekb4jr.png