Beställ informationsmaterial

Här kan du skicka efter tryckt informationsmaterial.

Informationsmaterial

För krisdrabbade människor är personligt bemötande och professionellt stöd primärt. Skriftlig information kan vara mycket värdefullt.

Riktad och anpassad information till direkt och indirekt drabbade kan underlätta förståelsen av egna och andras reaktioner.

Den kan också vägleda berörda i frågan om när normala reaktioner går över i psykisk ohälsa och när professionell hjälp behövs. Vi har därför tagit fram olika informationsblad samt en skrift om sorg och sörjande.

Beställningsformulär

 (Pris: 1-10 ex. 45 kr/st, 11-99 ex. 30 kr/st, 100 ex eller fler 15 kr/st, exklusive moms och porto. Beställ en hel kartong 360 ex och få 10 % rabatt)

 (Pris 5 kronor/styck + moms och porto)

(Pris 5 kronor/styck + moms och porto)

(Pris 5 kronor/styck + moms och porto)

(Pris 5 kronor/styck + moms och porto)

(Pris: 1-10 ex. 45 kr/st, 11-99 ex. 30 kr/st, 100-eller fler 15 kr/st, exklusive moms och porto. Beställ en hel kartong 300 ex och få 10 % rabatt)

*=Obligatorisk uppgift

Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av RKK (Regional kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi). Du kan enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter