Beställ informationsmaterial

Här kan du beställa tryckt informationsmaterial som vi sedan skickar till dig.

Informationsmaterial

För krisdrabbade människor är personligt bemötande och professionellt stöd primärt. Skriftlig information kan vara mycket värdefullt.

Riktad och anpassad information till direkt och indirekt drabbade kan underlätta förståelsen av egna och andras reaktioner.

Den kan också vägleda berörda i frågan om när normala reaktioner går över i psykisk ohälsa och när professionell hjälp behövs. Vi har därför tagit fram olika informationsblad samt en skrift om sorg och sörjande.

Beställningsformulär

Ange antal exemplar som du vill beställa.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Beställarens namn
E-post
Yrke/befattning
Arbetsplats
Adress till arbetsplatsen
Telefonnummer
Arbetsställe/leveransadress dit skrifterna skall skickas
Faktureringsadress
Organisationsnummer (för företag tex. landsting)
 
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av Enheten för Kris- och katastrofpsykologi. Du kan enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.