Hur vi arbetar

När det ofattbara händer måste sjukvården snabbt kunna handla för att rädda liv och minimera de kroppsliga och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga händelser.

Våra huvuduppgifter är att sammanställa ny kunskap, forska och utveckla metoder för stöd till drabbade.