Hur vi arbetar

När det ofattbara händer måste sjukvården snabbt kunna handla för att rädda liv och minimera de kroppsliga och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga händelser.

Våra huvuduppgifter är att sammanställa ny kunskap, forska och utveckla metoder för stöd till drabbade.

Här kan du ta del av skrifter och broschyren som vi har tagit fram. Du  kan även beställa informationsmaterial i tryckt format.