Döden är en del av livet - film och stödmaterial

Region Stockholm har tagit fram en film där medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården berättar om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg som medmänniska, professionell, kollega och chef. Filmen är 37 minuter lång och finns också uppdelad i sju delar.

Filmen är en del i satsningen Hållbara och hälsosamma arbetsplatser och lyfter betydelsen av den egna reflektionen för att möta patienter i livets alla skeden. Med filmen vill vi skapa bättre förutsättningar och utrymme för tankar och reflektioner om död och sorg inom hälso- och sjukvården (inte minst nu under och efter covid).

Till filmen finns ett stödmaterial i form av en kortlek som innehåller olika frågor om död och sorg samt en folder som du hittar här på sidan. Kortleken är tänkt att användas på arbetsplatsen för att reflektera kring död och sorg, gärna tillsammans med filmen. 

Döden är en del av livet - film

Hela filmen, 37 minuter

Döden är en del av livet

Del 1: Lena Ekberg, sjukhuspräst och legitimerad psykoterapeut, Södersjukhuset

Döden är en del av livet - del 1

Lena Ekberg, sjukhuspräst och legitimerad psykoterapeut, Södersjukhuset

Del 2: Katrin Kopp, HR-strateg, regionledningskontoret

Döden är en del av livet - del 2

Katrin Kopp, HR-strateg, regionledningskontoret

Del 3: Sanaz Shafiei, vårdchef, Danderyds sjukhus

Döden är en del av livet - del 3

Sanaz Shafiei, vårdchef, Danderyds sjukhus

Del 4: Emelie Johansson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, Alviks vårdcentral

Döden är en del av livet - del 4

Emelie Johansson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, Alviks vårdcentral.

Del 5: Christina Lindström, omvårdnadschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Christina Lindström, omvårdnadschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Döden är en del av livet - del 5

Christina Lindström, omvårdnadschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Del 6: Charlotte Elf, enhetschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Döden är en del av livet - del 6

Charlotte Elf, enhetschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Del 7:Daniel Boyacioglu, poet

Döden är en del av livet - del 7

Daniel Boyacioglu, poet

Informationsansvarig: RKK