Forskning och utveckling

Det övergripande syftet med vår forskning är att få ökad kunskap om behov och effekt av psykologiskt och socialt stöd till drabbade människor efter särskilda händelser/katastrofer för att minimera risken för psykisk ohälsa.

Kunskapen skall ge underlag för framtida planering av samhällets krisberedskap för psykologiskt och socialt stöd till drabbade.

Inom enheten pågår arbete med att finna nya områden för kommande forskningsprojekt, till exempel inom akutsjukvården eller primärvården.