Till ungdomar som varit med om en allvarlig händelse

Denna broschyr kan delas ut till direkt berörda ungdomar efter olyckor och katastrofer.

När man som ung drabbas av en allvarlig händelse kan det vara svårt att ta till sig det som hänt. Då är det bra att som ungdom veta hur man kan reagera, hur man kan hjälpa sig själv och vilket stöd man kan behöva få från andra.

I denna skrift får ungdomar information om vanliga reaktioner samt några råd om vad som är viktigt för att de ska må bra igen.

Broschyr - Ungdomar som varit med om en allvarlig händelse

Skriften som text kan laddas ner som pdf men kan också beställas i sin helhet som broschyr i flerfärgstryck.

ris 5 kronor/styck + moms och porto.