Projekt

Regionalt kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi bedriver ett utvecklingsarbete inom psykotraumatologi och krisberedskap.

Detta för att förbättra hälso- och sjukvårdens omhändertagande av kris- och katastrofdrabbade personer i alla åldrar med bibehållen psykisk och fysisk hälsa som mål.

Här ingår planering och genomförande av utvecklingsprojekt. Initiativ till dessa tas dels av oss men sker även enligt uppdrag i samverkan med andra myndigheter och organisationer.