Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse

Denna broschyr kan delas ut till föräldrar/vårdnadshavare eller andra vuxna som kommer i kontakt med direkt berörda vid olyckor och katastrofer.

Att barn är med om allvarliga händelser kan vara svårt att acceptera och ta till sig. När barn ändå drabbas är det viktigt att vuxna, speciellt föräldrarna, finns och stöttar på bästa sätt. I informationsbladet beskrivs vilka de vanliga reaktionerna hos barn efter allvarliga händelser samt några enkla råd för att på bästa sätt stötta barnet.

Broschyr - barn som varit med om en allvarlig händelse

Skriften som text kan laddas ner som pdf men kan också beställas i sin helhet som broschyr i flerfärgstryck.

Pris 5 kronor/styck + moms och porto.