Vägar genom sorg

Skriften Vägar genom sorg vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig eller närstående genom dödsfall.

imagehnb8.png

Den beskriver hur sorgen normalt kan upplevas, vilka uttryck den tar och hur den förändras med tiden. Skriften tar också upp när och var man vid behov kan söka hjälp om sorgen blir för svår. Den innehåller också några tips på böcker för såväl barn och ungdomar som vuxna.

Även om Vägar genom sorg är tänkt för den som är närmast anhörig kan den också fungera som stöd och vägledning för släkt och vänner för att dessa bättre skall förstå hur de skall kunna vara den närmast sörjande till stöd.

Författare

Eva Håkanson

Broschyr - Vägar genom sorg