Vägar genom sorg

Att förlora en närstående är en av de svåraste upplevelser vi kan ha i vårt liv. Speciellt hårt drabbas vi om döden kommer plötsligt och oförberett.

Skriften Vägar genom sorg vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig eller närstående genom dödsfall. Den beskriver hur sorgen normalt kan upplevas, vilka uttryck den tar och hur den förändras med tiden. Skriften tar också upp när och var man vid behov kan söka hjälp om sorgen blir för svår. Den innehåller också några tips på böcker för såväl barn och ungdomar som för vuxna.

Även om Vägar genom sorg är tänkt för den som är närmast anhörig kan den också fungera som stöd och vägledning för släkt och vänner för att dessa bättre skall förstå hur de skall kunna vara den närmast sörjande till stöd.

Författare
Eva Håkanson

Vägar genom sorg

Skriften kan laddas ner som pdf men går också att beställa i sin helhet som broschyr i flerfärgstryck.

Pris: 1-10 ex. 45 kr/st, 11-99 ex. 30 kr/st, 100 ex eller fler 15 kr/st, exklusive moms och porto. Beställ här >>

Ladda ner som pdf >>