Utbildningar

Här hittar du information om våra utbildningar, föreläsningar och övningar.

Vi utbildar personal och samordnar och vidareutvecklar den psykologiska delen av sjukvårdens beredskap för katastrofer och stora olyckor.

Vår kompetens omfattar både barn och vuxna. Enheten bedriver inte behandling.