Listen

Utbildningskalender

Här hittar du våra kommande utbildningstillfällen.

Filtrera

Filtrering

Föreläsning
Seminarium
Utbildning
Workshop
Övning
Återställ

Kursen kommer ges vårterminen 2024

Det är viktigt att ge stödjande insatser till medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården efter en extra påfrestande händelse för att undvika ohälsa på sikt. Syftet med denna utbildning är att ge kursdeltagarna kunskaper om olika typer av personalstödjande insatser.

Se mer

2024-05-27, Flera tillfällen

8.30 - 16

På Psykiatri Södra i Stockholm

En kurs för ST läkare inom psykiatri och ges utifrån det regionala och nationella nätverket METIS.

Se mer

2024-05-30

10 - 11

Biskopsvåningen, Artillerigatan 30

Frukostseminarium om Region Stockholms psykologiska/psykiatriska katastrofledning (PKL) för Sjukhuskyrkans medarbetare.

Se mer

2024-05-30

14 - 16

Digitalt via Teams

Webbkurs

Samordningsmöte i Temaområde Krisstöd inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Se mer

2024-06-05

8.15 - 16.15

Sachsgatan 10 A

Syftet med utbildningen är att öka BUP-personalens kunskaper och färdigheter inom psykologiskt krisstöd och grundläggande psykotraumatologi; krisreaktioner, risk- och skyddande faktorer för vuxna och barn.

Se mer

2024-09-09

8 - 16

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Granen S2:03

Utbildningen är riktad till medarbetare i traumavårdkedjan på Traumacentrum, KS Solna med särskilt intresse och lämplighet för att hålla i kollegialt stöd/avlastande samtal i arbetsgruppen efter extra påfrestande händelser i arbetet.

Se mer

2024-09-11

13.15 - 16

S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje

Hur kan man skapa goda förutsättningar i arbetet för att öka graden av resiliens för chefer, medarbetare och drabbade? På vilket sätt kan man använda kunskapen om Postraumatic Growth respektive Depreciation som kollega eller chef? Föreläsning och workshop för PKL Södertälje sjukhus, Krisstödscenter i Södertälje samt POSOM i Södertälje, Salem, Nykvarns kommuner.

Se mer

2024-10-22, Flera tillfällen

8 - 16.30

Katastrofmedicinskt Centrum, Johannes Magnus väg 11, Linköping

Utbildningen är till för dig som arbetar med krisstödsinsatser i din verksamhet. Utbildningen innehåller psykologiskt krisstöd och ledningskompetens med fokus på att lära sig planera, genomföra och utvärdera övningar med stöd av simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS).

Se mer

1/1