Listen

Utbildningskalender

Här hittar du våra kommande utbildningstillfällen.

Filtrera

Filtrering

Föreläsning
Seminarium
Utbildning
Workshop
Övning
Återställ

Kursen kommer ges vårterminen 2024

Det är viktigt att ge stödjande insatser till medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården efter en extra påfrestande händelse för att undvika ohälsa på sikt. Syftet med denna utbildning är att ge kursdeltagarna kunskaper om olika typer av personalstödjande insatser.

Se mer

2024-02-21, Flera tillfällen

8.30 - 16.30

Torsplan, Solnavägen 1 E

Utbildningen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödspersoner. En särskild inbjudan går ut via PKL-ledarna. Utbildningen sker på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB).

Se mer

2024-02-22, Flera tillfällen

8.30 - 16.30

Torsplan, Solnavägen 1 E

Utbildningen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödspersoner. En särskild inbjudan går ut via PKL-ledarna. Utbildningen sker på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB).

Se mer

2024-03-07, Flera tillfällen

8.30 - 16.30

Torsplan, Solnavägen 1 E

Utbildningen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödspersoner. En särskild inbjudan går ut via PKL-ledarna. Utbildningen sker på uppdrag av Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap (EKMB).

Se mer

2024-04-17

14 - 16

Digitalt via Teams

Webbkurs

Samordningsmöte i Temaområde Krisstöd inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Se mer

2024-04-22

8 - 16

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Jan Lindstensalen, A4:04

Utbildningens syfte är att stärka behandlingspersonalens förmåga och beredskap att bättre kunna stödja och behandla traumapatienter i olika åldrar men även eventuella allvarligt fysiskt skadade soldater i utlandstjänst inom Försvarsmakten.

Se mer

2024-05-07, Flera tillfällen

8 - 16

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Blocksalen T4:00

Medarbetare i traumavårdkedjan med särskilt intresse för att hålla avlastande samtal i arbetsgruppen efter extra påfrestande händelser i arbetet. Kursplatser fördelas jämt mellan verksamheterna.

Se mer

2024-05-08, Flera tillfällen

8 - 12

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Blocksalen T4:00

Medarbetare i traumavårdkedjan med särskilt intresse för att hålla avlastande samtal i arbetsgruppen efter extra påfrestande händelser i arbetet. Kursplatser fördelas jämt mellan verksamheterna.

Se mer

2024-05-30

14 - 16

Digitalt via Teams

Webbkurs

Samordningsmöte i Temaområde Krisstöd inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Se mer

2024-10-22, Flera tillfällen

8 - 16.30

Katastrofmedicinskt Centrum, Johannes Magnus väg 11, Linköping

Utbildningen är till för dig som arbetar med krisstödsinsatser i din verksamhet. Utbildningen innehåller psykologiskt krisstöd och ledningskompetens med fokus på att lära sig planera, genomföra och utvärdera övningar med stöd av simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS).

Se mer

1/1