Skogsbränder

Informationsmaterial

För att göra det lättare för dig som evakuerats lägger vi ut vår informationsskrift som innehåller information om vanliga reaktioner vid allvarliga händelser, några råd för att göra det lättare att återvända hem efter bränder, samt tips för att underlätta för barnen.