Om oss

Enheten för Kris- och katastrofpsykologi är sedan 1996 ett regionalt kunskapscentrum inom Region Stockholm.

Vårt uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer. Vi samordnar och vidareutvecklar den psykologiska delen av landstingets kris- och katastrofberedskap.

En viktig uppgift för enheten är att anpassa ny kunskap till förhållanden som gäller i en storstadsregion. Vi följer utvecklingen inom vårt område genom att kontinuerligt uppdatera våra kunskaper via aktuell litteratur och forskning, deltagande i nationella och internationella konferenser samt inhämtande av erfarenheter från olika allvarliga händelser som till exempel bombattentatet i Oslo, skjutningarna på Utøya 2011, terrordåden i Köpenhamn, Paris, Bryssel, Nice och på Drottninggatan.