Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete - ett interventionsprojekt

Rapport från ett fullskaligt interventionsprojekt på en kvinnoklinik i Stockholm med syfte att kartlägga och förbättra den psykiska arbetsmiljön.

Projektet genomfördes 2001-2004 och bestod av enkät- och intervjuundersökningar, riktade personalstödjande åtgärder utifrån uppgivna belastningar samt utvärdering av åtgärderna. Dessutom utvärderades klinikens handlingsplan för krishantering.

Rapport 2006:1

Författare

  • Hans Michélsen, docent, leg psykolog
  • Ulla Sebrant, fil dr, universitetslektor
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare

En sammanfattning av rapporten finns på pdf och rapporten i sin helhet kan beställas från enheten.

Ladda ner sammanfattning

Här kan du ladda ner en sammanfattning av rapporten. Kontakta oss om du vill beställa rapporten i sin helhet.