MTR projekt vid allvarlig händelse

Projekt om spridning av normaliserande information efter fall framför tåg i tunnelbanan.

Utbildning av trafikledare vid MTR Stockholm om informationsbladet "Till dig som varit med om en allvarlig händelse" som kommer att kunna delas ut till åskådare på plats när en potentiellt traumatisk händelse har inträffat.