PKL-utredningen

Hoten och katastrofriskerna förändras över tid. Mot bakgrund av en förändrad sjukvårdsstruktur gav REK vår enhet uppdraget att utreda och ge förslag på hur landstingets psykologiska kris- och katastrofberedskap bör se ut i framtiden. Utredningen avslutades 2012.

Författare
Eva Håkanson

Utredningen kan beställas i tryck från REK.