Implementering av en regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län

Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap, EKMB, har givit enheten i uppdrag att genomföra projektet Implementering av en regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län.

Då landstinget ska planera för samverkanvid en allvarlig händelse är syftet med projektet att stärka länets förmåga till en bra psykologisk och social krisberedskap genom effektiv samverkan mellan berörda aktörer under vägledning av en regional handlingsplan för psykologiskt och socialt krisstöd i Stockholms län.

När projektet är klart ska det finnas en regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse och en etablerad sakkunnig grupp som kan kontaktas av Samverkan Stockholmsregionen i aktiverat läge för effektiv planering, insättande och uppföljning av samordnade krisstödsinsatser.