Tsunamiprojekt avseende barn mellan 10 och 15 år

Ett pågående forskningsprojekt är det med barn och ungdomar som var mellan 10 och 15 år gamla då de drabbades av tsunamikatastrofen.

Åtta år senare, då de är unga vuxna mellan 18 och 23 år, har de fått svara på en enkät samt några har intervjuats. Frågeställningar i detta projekt avser de drabbades aktuella psykologiska hälsa samt funktionsnivå idag, åtta år senare, i förhållande till vad de varit med om och upplevt under tsunamikatastrofen samt vilket socialt stöd de anser att de erhållit.

Vi vill även ta reda på hur de hanterat det de var med om samt deras tankar om hur händelsen har påverkat deras fortsatta liv.