KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt I. Teori och klinisk erfarenhet från krisarbete som bakgrund till projektet

I denna rapport beskrivs de kunskaper och erfarenheter som låg till grund för idéerna till modellen för ett förbättrat psykologiskt stöd för människor som varit med om en potentiellt traumatiserande olycka.

Rapporten består av en genomgång av den då aktuella forskningen och kliniska erfarenheter, vilka i stor utsträckning fortfarande är aktuella. Dessutom beskrivs 12 års erfarenhet av arbete med stöd till olycksfallsdrabbade och sjukvårdspersonal på dåvarande Krismottagningen vid Huddinge universitetssjukhus.

Rapport 2000:1

Författare

  • Abbe Schulman, med dr, överläkare

Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.