Tillbaka i Stockholm efter tsunamikatastrofen - Nådde stödet fram?

En i huvudsak deskriptiv redogörelse för vad 1939 hemvändande Stockholmare svarat på en enkät som skickades ut 14 månader efter tsunamikatastrofen.

I rapporten beskrivs vad de svarande utsattes för under själva katastrofen, vilket medicinskt och psykologiskt stöd de erhöll på Arlanda flygplats, i hemkommunerna och från hälso- och sjukvården samt medicinskt och psykiskt hälsotillstånd vid tidpunkten för enkätifyllandet.

Författare

  • Hans Michélsen, docent, leg psykolog
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare
  • Eva Håkanson, leg psykolog
  • Christina Hultman, docent, leg psykolog

Rapporten finns som pdf och kan beställas i tryckt form från enheten.