E-utbildning om Psykologiskt krisstöd

Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK) i SLSO och som funktion Krisstöd och katastrofpsykologi i den Regionala staben (RSSL) har tagit fram en E-utbildning om Psykologiskt krisstöd.

Utbildningen

Utbildningen är riktad till vård- och behandlingspersonal som möter patienter och personer som känner oro och rädsla för den pågående pandemin, covid-19.

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

E-utbildningen syftar till att ge dig

    • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna utifrån en pandemi- samhällsfarlig smitta, så som covid-19
    • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
    • kännedom om de psykologiska aspekterna av en karantän/social isolering
    • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonalens egna psykologiska reaktioner

Facebook

Facebook-film om e-utbildningen >>

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19