Disputation

Petra Adebäck disputerade den 19 mars 2021. Avhandlingens titel var ”To be a child and survive a natural disaster”.

Doktorsavhandlingen “To be a child and survive a natural disaster” handlar om barn och ungdomar som drabbades av 2004 års tsunami i Sydostasien och som åtta eller nio år senare, som unga vuxna, fick svara på en enkät och efter det har vissa av dem blivit intervjuade.
Huvudhandledare var Doris Nilsson, Linköpings universitet och bihandledare var Lena Lundh, Karolinska Institutet.

Grete Dyb, Professor vid Oslo Universitet var opponent.

Betygsnämnden bestod av Kjerstin Almqvist, Karlstad Universitet, Fredrik Falkenström, Linköpings Universitet samt Anita Berlin från Karolinska Institutet.

Ordförande var Björn Tingberg från Karolinska institutet.

 

Länk till avhandlingen >>

 

Länk till presentation av Petra Adebäck på KI:s webbsida >>

Om Petras disputation på KI:s webbsida >>

Länk till Petra Adebäcks disputationssida och nedladdningsbar avhandling >>