Ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom (3 dagar)

  • 2024-05-27

  • 8.30 - 16

  • På Psykiatri Södra i Stockholm

En kurs för ST läkare inom psykiatri och ges utifrån det regionala och nationella nätverket METIS.

Ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god.

METIS står för ”mer teori”. Genom METIS har ST-läkaren inom psykiatrin ett komplett kursutbud som ger kliniska och relevanta färdigheter och rustar för att bli specialistläkare.

Syfte
Kursen består av en mångfald av föreläsningar inom kunskapsområdet och med olika föreläsare som undervisar inom tex. ångestsyndrom, samsjuklighet, psykotraumatologi, dissociativa störningar, behandlingsmodeller och neurobiologi.

RKK kommer att föreläsa om Resiliens, Postraumatic Growth och Depreciation (PTG och PTD) på kursen.

Efter kursen ska ST-läkaren förstå, kunna utreda och behandla människan med trauma- och stressrelaterade syndrom samt ångestsyndrom.

Datum och tider
Dag 1: måndag 27 maj 8.30-16
Dag 2: tisdag 28 maj 8.30-16
Dag 3: onsdag 29 maj 8.30-16

Kursansvarig/föreläsare
Från Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi (RKK) föreläser Charlotte Therup Svedenlöf; chef, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, doktorand, EFPA

Arrangör för ansvarig för denna Metiskurs VUP är Kajsa Nordström, chefsöverläkare, Psykiatri Södra Stockholm, Stockholm läns sjukvårdsområde i Region Stockholm.

Katastrofpsykologi