Att arbeta med drabbade vid allvarliga händelser: krisreaktioner och bemötande

  • 2024-02-06

  • 12 - 16

  • Arlanda flygplats

Utbildningsserie för SGH (SAS Ground Handling) personal. Utbildningen har fokus på grundläggande principer för psykologiskt och socialt stöd i samband med allvarliga händelser och riktar sig till SGH personal.

Utbildningen genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK.

Utbildningen ges vid flera olika tillfällen
23 januari 2024
30 januari 2024
6 februari 2024
13 februari 2024

Tid
12-16

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap och förståelse för hur en krisdrabbad person kan reagera och hur SGH personal kan bemöta den drabbade. För att få en helhetsbild beskrivs även PKL organisationens roll i mottagande centra för drabbade och mötande på flygplatsen och samverkan mellan regionens krisstödsorganisation PKL och de andra aktörerna som befinner sig på flygplatsens mottagningscentra, specifikt SGH personal. I utbildningen igår även en översiktlig beskrivning av stödinsatser för personal. Teori kommer att varvas med övningar.

Kursansvarig/Föreläsare
Caterina Cesaro; överläkare, specialist i psykiatri
Linda Martinik; överläkare, specialist i psykiatri

Utbildning, Föreläsning, Seminarium, Övning