Frukostseminarium för Sjukhuskyrkans medarbetare

  • 2024-05-30

  • 10 - 11

  • Biskopsvåningen, Artillerigatan 30

Frukostseminarium om Region Stockholms psykologiska/psykiatriska katastrofledning (PKL) för Sjukhuskyrkans medarbetare.

Bakgrund
Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK) har blivit inbjudna att delta på Sjukhuskyrkans frukostseminarium i syfte att föreläsa och samtala om Region Stockholms psykologiska/psykiatriska katastrofledning (PKL) och Sjukhuskyrkans roll.

Syfte
Syftet med frukostseminariet för Sjukhuskyrkans medarbetare är att möjliggöra ett gemensamt samtal om PKL och Sjukhuskyrkan. Syftet är vidare att tydliggöra RKKs uppdrag samt beskriva PKL-organisationen.

Föreläsare/deltagare på seminariet från RKK
Pernilla Bergman, leg. psykolog, STP psykolog, Regional PKL samordnare

Katastrofpsykologi, Föreläsning, Seminarium