Kollegialt stöd - avlastande samtal efter extra påfrestande händelser

  • 2024-09-09

  • 8 - 16

  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Granen S2:03

Utbildningen är riktad till medarbetare i traumavårdkedjan på Traumacentrum, KS Solna med särskilt intresse och lämplighet för att hålla i kollegialt stöd/avlastande samtal i arbetsgruppen efter extra påfrestande händelser i arbetet.

Kollegialt stöd - avlastande samtal underlättar återhämtning och stärker återgången i arbetet samt identifierar behov     av eventuellt fortsatt stöd.

Utbildningen fokuserar på evidensbaserad psykotraumatologisk kunskap och ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. 

Kursdag 1: 9 september klockan 8-16
Kursdag 2: 10 september klockan 8-12

Föreläsare/kursansvariga:

Katastrofpsykologi