Hur nådde personalstödet fram under covid-19-pandemin?

  • 2024-04-19

  • 10 - 11

  • Digitalt via YouTube-länk

RKK och RLK HR i samarbete erbjuder den andra delen i den digitala samtalsserien inom satsningen Hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser. Temat är ”Hur nådde personalstödet fram under covid-19-pandemin?”

Vi kommer bland annat att presentera resultatet från utvärderingsrapporten om personalstödet, tillsammans med reflektioner och samtal kring vad vi gjort och vad vi kan behöva göra för att vara bättre förberedda till nästa händelse.

Utvärderingsrapport (pdf)

Du deltar genom en länk till sändningen på Youtube, se nedan. Under livesändningen kan man ställa frågor till oss men det går också att se sändningen i efterhand. 

Länk till sändningen YouTube

Föreläsare från RKK
Charlotte Therup Svedenlöf: Enhetschef, leg. psykolog & psykoterapeut.
Pernilla Bergman: Leg. psykolog, STP psykolog, RKK

 

Katastrofpsykologi, Föreläsning, Seminarium