Personalstödjande insatser efter påfrestande händelser i arbetet

Det är viktigt att ge stödjande insatser till medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården efter en extra påfrestande händelse för att undvika ohälsa på sikt. Syftet med denna utbildning är att ge kursdeltagarna kunskaper om olika typer av personalstödjande insatser.

Syfte

RKK utbildar kursdeltagarna om olika typer av personalstödjande insatser som har som mål att lindra effekten av en allvarlig händelse. Detta innebär bland annat att insatsen ska reducera stressreaktioner, underlätta återhämtning. Behovet av fortsatt stöd ska också identifieras hos den drabbade.

Kursdeltagarna ska således efter genomgången utbildning kunna ge olika typer av personalstödjande insatser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företrädesvis kuratorer, psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor samt präster som möter sjukvårdspersonal som varit med om påfrestande händelser i arbetet. Deltagare behöver ha goda kriskunskaper och erfarenhet av att möta människor i kris samt kunskap om gruppdynamik. De som går utbildningen behöver inte tillhöra PKL (Psykologisk/psykiatriska Katastrofledning), men deltagarna behöver ha personalstödjande uppdrag inom arbetets ram. Samtidigt måste de ha stöd från sin chef samt mandat att få genomföra till exempel avlastande samtal med arbetsgrupper.

Kursen kommer ges vårterminen 2024

Kursinnehåll

Utbildningen kommer att innehålla teori, diskussioner samt tillämpade övningar. Vi förutsätter därför aktiv närvaro under utbildningsdagarna.

Fullständigt kursprogram skickas till kursdeltagarna innan utbildningen.

Kostnad

Utbildningen ges som externat och en kostnad per deltagare tillkommer.

Tid och lokal

Utbildningen omfattar 2 alternativt 3 heldagar.

Utbildning