Innehåll

  • Stadsdelsförvaltningens kris- och katastrofberedskap
  • Socialjourens roll och dess uppgifter vid stor olycka/katastrof
  • Katastrofer, olyckor och vardagens händelser
  • Psykiska och fysiska stressreaktioner hos drabbade
  • Riskfaktorer för utveckling av psykisk och fysisk ohälsa
  • Psykologiskt och socialt stöd för vuxna och barn samt bedömning av behov och uppföljande kontakter
  • Egenreaktioner och stöd till stadsdelens egen personal