Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer

  • 2024-04-17

  • 8 - 16

  • Lokaler hos stadsdelsförvaltningen

Utbildningen riktar sig till krisstödjare inom krisstödsorganisationen för Hässelby-Vällingby, Bromma samt Järva stadsdelsförvaltningar. I utbildningen varvas föreläsningar med övningar.

Målet med utbildningen är att stärka krisstödjarens förmåga att ge psykologiskt krisstöd efter en särskild händelse eller annan allvarlig händelse.

Föreläsare
Caterina Cesaro: överläkare, specialist i psykiatri
Linda Martinik: överläkare, specialist i psykiatri

Katastrofpsykologi