Resiliens och Postraumatic Growth – föreläsning och workshop

  • 2024-09-11

  • 13.15 - 16

  • S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje

Hur kan man skapa goda förutsättningar i arbetet för att öka graden av resiliens för chefer, medarbetare och drabbade? På vilket sätt kan man använda kunskapen om Postraumatic Growth respektive Depreciation som kollega eller chef? Föreläsning och workshop för PKL Södertälje sjukhus, Krisstödscenter i Södertälje samt POSOM i Södertälje, Salem, Nykvarns kommuner.

Seminariet genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK tillsammans med PKL-ledare från Södertälje sjukhus och socialchefer från kommunerna i Södertälje. 

Syftet är att förmedla fördjupad kunskap om främjande respektive hindrande faktorer för återhämtning efter svåra händelser utifrån begreppen Resiliens, Postraumatic Growth och Postraumatic Depreciation.

Föreläsare:
Charlotte Therup Svedenlöf, chef, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand

Katastrofpsykologi