Vi föreläser på Svenska psykiatrikongressen

  • 2024-03-14

  • 14.25 - 16.35

  • Lokal Arkaden, Münchenbryggeriet, Stockholm

Charlotte Therup Svedenlöf och Linda Martinik har blivit inbjudna att föreläsa på Svenska psykiatrikongressens föreläsningsspår ”Kris, krig och katastrof”.

Under dagen kommer även föreläsare från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKp) i Region Uppsala, Försvarsmakten, Transkulturellt centrum i Region Stockholm och GIH att bidra med föreläsningar inom temat. 

Svenska psykiatrikongressen (SPK) är Svenska psykiatriska föreningens årliga kongress som i år hålls på Müchenbryggeriet i Stockholm 13–15 mars. Dagarna innehåller åtta parallella föreläsningsspår med olika teman som berör psykiatrisk vård.

Föreläsare
Charlotte Therup Svedenlöf: enhetschef, leg. psykolog & psykoterapeut.
Linda Martinik: överläkare, specialist i psykiatri.

Katastrofpsykologi