Samordningsmöte för länets krisstödsaktörer inom SSR

  • 2024-04-17

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Samordningsmöte i Temaområde Krisstöd inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Samordningsmötet leds av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK), Region Stockholm.

RKK har en samordnande roll/ordförande för utveckling av krisstödjande insatser från krisstödjande myndigheter och organisationer genom Temagrupp krisstöd inom SSR under Länsstyrelsen. Regelbundna möten genomförs under ledning av RKK.

Program
Krisstödssamverkan och utveckling utifrån händelserna i Stockholms län.

Ansvariga och sammankallande:
Pernilla Bergman, leg. psykolog, STP psykolog, RKK
Eva Svensson Isfej, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, STP psykolog, RKK

Här kan ni ladda ner vägledningsdokumentet Temaområde krisstöd.

Seminarium, Workshop