Stöd och bemötande av personer i kris

  • 2024-06-05

  • 8.15 - 16.15

  • Sachsgatan 10 A

Syftet med utbildningen är att öka BUP-personalens kunskaper och färdigheter inom psykologiskt krisstöd och grundläggande psykotraumatologi; krisreaktioner, risk- och skyddande faktorer för vuxna och barn.

Syftet är vidare att via praktiska övningar i telefonrådgivning få möjligheten att träna ett gott professionellt bemötande av personer i kris.

Föreläsare/deltagare på seminariet från Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi

  • Pernilla Bergman - leg. psykolog, STP-psykolog, Regional PKL samordnare
  • Linda Godberg Martinik - överläkare och specialist i psykiatri

Katastrofpsykologi