Temadag om Krisstöd i Stockholms län.

  • 2024-04-25

  • 8 - 16.30

  • Solnavägen 4, konferenslokal Tor

Ett syfte med dagen är att de med geografiskt samordnaransvar (GSA) får ökad kunskap och en övergripande förståelse för hur den kris- och katastrofmedicinska beredskapen i Region Stockholm fungerar vid en särskild händelse. Huvudsyftet är att öka kunskapen och förståelsen för psykologiskt och socialt krisstöd i Stockholms län.

Vilken roll har primärvården? Hur fungerar kommunernas krisstöd och vilket ansvar har de? Även ge en ökad förståelse för vad frivilligorganisationerna, Svenska kyrkan och de övriga trossamfunden gör och kan göra i en allvarlig händelse som drabbar Stockholms län och som kräver krisstöd och samverkan.

Föreläsare
Pernilla Bergman från Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK) som samordnare för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) Temaområde krisstöd föreläser under dagen.

På plats finns även föreläsare från EKMB (enheten för katastrofmedicinsk beredskap), HSF Region Stockholm, BSO (beredskapssamordnare) inom SLSO samt representanter från kommun, region, svenska kyrkan och frivilligorganisationer från SSR Temaområde krisstöd.

Arrangörer för dagen är verksamhetsområdescheferna för primärvården inom Stockhols läns sjukvårdsområde tillsammans med samordnare för GSA från HSF.

Katastrofpsykologi