Vi medverkar på Region Västra Götalands krisstödsdagar i Göteborg

  • 2024-05-06

  • 8 - 16

  • Gothia Towers, Göteborg

Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi har blivit inbjudna att föreläsa på Region Västra Götalands krisstödsdagar 6-7 juni. Överläkare Linda Martinik kommer att delta från RKK och föreläser om bl.a. PKL (psykologisk/psykiatrisk katastrofledning och psykologisk triagering.

Region Västra Götaland (VGR) samlar sin krisstödsorganisation för gemensamma utbildningsdagar. Externa föreläsare bjuds in bland annat från Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK).

Utbildning vänder sig till både lednings- och krisstödspersoner inom VGR. Samarbete mellan Region Stockholm och VGR är viktig för att utbyta erfarenheter och lära känna varandras organisationer i händelse av kris eller katastrof som kräver nationell samverkan. Mot bakgrund av de senaste årens samhällsutveckling nationellt och internationellt är det extra viktigt.

Föreläsare
Linda Martinik; överläkare, specialist i psykiatri.

Katastrofpsykologi