Isolering kan kännas svårt för 70-plusare

Om du är 70+are behöver du vara extra noga med att hålla fysisk distans till andra under pandemin.

Är du 70 år eller äldre, känner du dig ensam och isolerad under pandemin? Kris- och katastrofpsykolog Charlotte Therup Svedenlöf berättar vad som händer oss under isolering. Hon ger rådet att inte tveka att söka hjälp om ensamheten känns för svår,