Krisstöd till personal under corona-pandemin

Vi är samtidigt i en akut-, mellan- och långtidsfas, corona-viruset smittar nya personer hela tiden. För personalen i vården är det en pågående hög belastning. Man kan få sömnsvårigheter och magont men också psykologiska reaktioner kan komma.