Krisstödslinje för personal

Jobbar du inom vården? Det finns en krisstödslinje att ringa när du behöver. Dygnet runt, alla dagar 0200 24 7 365.