Återhämtning och hållbart ledarskap

Charlotte Therup Svedenlöf pratar om resiliens: förmågan att återhämta sig efter svåra, stressande och påfrestande händelser.

 För att skapa resiliens behöver man som chef vara medveten om att man är i ständig relation till andra människor, man arbetar med sig själv som sitt eget instrument. Det instrumentet behöver ju också servas.