Vad är resiliens?

Charlotte Therup Svedenlöf berättar vad resiliens är och hur du som chef och medarbetare kan öka resiliensen.