Identifiering av vilka aktörer inom Stockholms läns landsting som kan stödja landstingets krisstöd vid allvarlig händelse.

Enheten för Katastrofmedicinsk Beredskap, EKMB, gav enheten i uppdrag att genomföra projektet Identifiering av vilka olika aktörer inom Stockholms läns landsting som kan stödja landstingets krisstöd vid allvarlig händelse.

Då landstinget har ansvaret för att ge psykologiskt och socialt stöd i samband med allvarlig händelse är syftet med projektet att stärka Stockholms läns landstings förmåga att ge detta krisstöd.

Målet var att identifiera aktörer inom landstingets Hälso- och sjukvård som kan ge detta stöd på både kort och lång sikt.