Kroppsliga besvär efter tsunamin - tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner

Denna rapport sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004.

Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.

Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

Rapport 2012:1

Författare

  • Riitta Keskinen-Rosenqvist, MSc, leg sjukgymnast
  • Hans Michélsen, docent, leg psykolog
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare

Rapporten finns som pdf och kan beställas i tryckt form från enheten.