Kroppsliga symtom vanligt efter traumatisk händelse - även om man inte skadats fysiskt

Många reagerar kroppsligt efter olyckor och katastrofer, även om de inte har blivit fysiskt skadade. Det visar en ny rapport som enheten för Kris- och katastrofpsykologi på Centrum för allmänmedicin har låtit göra bland 1505 stockholmare som överlevde tsunamin i Sydostasien.

Av rapporten framgår att nära hälften av de tillfrågade upplevde kroppsliga symtom som ryggbesvär och huvudvärk, dagligen eller flera gånger i veckan efter det första året. Över hälften av dessa rapporterade även att de hade psykiska besvär. Drygt tre år efter tsunamin uppgav 40 procent att de fortfarande hade kroppsliga besvär, trots att många haft kontakt med vården.

Författarna till rapporten menar att resultaten är användbara för omhändertagandet av drabbade vid katastrofer, men också vid olyckor av annat slag. De pekar också på vikten av att sjukvårdspersonal får fördjupade kunskaper om hur man bemöter drabbade och bedömer vilka som behöver följas upp.

– Det är anmärkningsvärt att så många fortfarande hade kroppsliga symtom efter tre år, säger sjukgymnast Riitta Keskinen-Rosenqvist, en av författarna bakom rapporten. Hon fortsätter:
– Det visar hur tätt sammanlänkad vår kropp och vårt psyke är. Därför är det viktigt att personal inom sjukvård och rehabilitering snabbt fångar upp kroppsliga besvär och hög stressnivå när man möter en person som varit utsatt för en extrem händelse, exempelvis en allvarlig trafikolycka. Det kan handla om att fråga patienten om både kroppsliga och psykiska besvär och att hjälpa den drabbade att förstå sambanden mellan kroppens reaktioner och den påfrestande händelsen.

Rapporten visade även att kroppsliga besvär var särskilt vanliga hos dem som under katastrofen upplevde livshot.
– Det tycks som att själva upplevelsen av livsfara även lämnar kroppsliga avtryck som värk hos den drabbade, konstaterar Riitta Keskinen-Rosenqvist.

 

Kontaktpersoner