Nådde hjälpen fram? Rapport - tsunami och bussolycka

Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka. Kan beställas i tryck från enheten, eller läs som pdf, hela rapporten eller bara sammanfattningen.

Författare

  • Hans Michélsen
  • Abbe Schulman
  • Charlotte Therup Svedenlöf
  • Inger Lingsten

Alla rättigheter förbehållna CeFAM Kris-& katastrofpsykologi och författarna
Rapport 2009:1
Tryckeri: EO Grafiska
ISSN: 1653-9877
ISBN: 978-91-976626-3-5

Läs hela rapporten

Här kan du ladda ner rapporten "Nådde hjälpen fram? Rapport - tsunami och bussolycka".