Påfrestande händelser och suicidförsök. Riskfaktorer och rapporterade omständigheter bakom självmordsförsöket.

Enheten för Kris- och katastrofpsykologi har sammanställt en rapport kring riskfaktorer och rapporterade omständigheter bakom självmordsförsök.

Självmord är ett allvarligt folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

År 2014 var det 1 531 personer som tog sitt liv i Sverige, av dessa var 1 044 män och 487 kvinnor. Det finns säkert även ett stort mörkertal. I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma ålder. Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa.

Vart och ett av dessa 1 531 dödsfall i självmord är en tragedi – en tragedi som borde ha gått att förebygga. Faktorer som leder till psykisk ohälsa är sociala, psykologiska och kroppsliga. Alla dessa går att påverka.

De starkaste riskfaktorerna för fullbordade självmord är psykisk sjukdom och tidigare självmordsförsök. Risken är större när individen lider av flera psykiska sjukdomar och samtidigt utsätts för stressfyllda livshändelser.

Att människor tar livet av sig beror inte på en naturlag. Det går att förebygga men det preventiva arbetet måste stärkas och det finns mycket arbete kvar att göra.

Denna rapport visar på ett omsorgsfullt sätt att påfrestande livshändelser spelar en viktig roll vid självmordsförsök, inte enbart strax före en suicidal handling utan även under uppväxttiden.

Negativa livshändelser under uppväxten sätter prägel på en persons förmåga att handskas med livets svårigheter och påverkar utvecklingen av den suicidala processen.

Läs hela rapporten

Här kan du ladda ner rapporten "Påfrestande händelser och suicidförsök. Riskfaktorer och rapporterade omständigheter bakom självmordsförsöket. "