Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer

Effekter av utbildning till socialjour och stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad.

Rapport 2015:2

Författare

  • Lars Wahlström, med dr, överläkare
  • Charlotte Therup Svedenlöf, leg psykolog, leg psykoterapeut
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare

Rapporten finns som pdf och kan beställas i tryckt form från enheten.