Linkedin: Hur kan HR stötta chefer och medarbetare?

Under vecka 24 deltog omkring hundra av av våra medarbetare från HR i ett webbseminarium där temat är: Kris- och samtalsstöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. Nu och framåt.

Se vidare på Linkedin >>