Traumaomvårdnad – vård av svårt skadade patienter

Charlotte Therup Svedenlöf, Bengt Andrée och Petra Adebäck har medverkat med ett kapitel i boken ”Traumaomvårdnad – vård av svårt skadade patienter”

RKK:s Charlotte Therup Svedenlöf, Bengt Andrée och Petra Adebäck har medverkat med ett kapitel i boken ”Traumaomvårdnad – vård av svårt skadade patienter” av Gunilla Wihlke och Rebecka Schmidt. RKK skriver om katastrofpsykologi. Boken släpptes den 23 mars 2021.

Boken kan redan nu beställas online.

Länk till boken på Bokus >>

Länk till boken på Adlibris >>

Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter

Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter

Att vårda svårt skadade människor ställer höga krav på såväl kompetens inom medicin och omvårdnad som multidisciplinärt samarbete och kommunikation, men också på förmågan att hantera kriser, oro och rädsla hos patienter och närstående. Traumaomvårdnad belyser bland annat skademekanismer, akut omhändertagande, fysiologiska reaktioner, smärtbehandling och rehabilitering.

Oavsett var mötet med patienten sker, prehospitalt eller på sjukhus, måste snabba beslut fattas och en strukturerad undersökning genomföras för att identifiera de svåraste skadorna, stabilisera patienten samt ge livräddande behandling och fortsatt vård.

Läs mer
Traumaomvårdnad ger läsaren grundläggande kunskaper om trauma, hur trauma påverkar olika delar av kroppen samt vilken behandling och omvårdnad patienten kräver för att återfå hälsan. Med hjälp av fallbeskrivningar illustrerar författarna sjuksköterskans roll i traumateamet och omhändertagandet av patienten under hela livscykeln. Fallbeskrivningarna belyser även patient- och närståendeperspektivet.

Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter och andra yrkeskategorier som är verksamma inom alla delar av traumavårdkedjan, från det prehospitala omhändertagandet till den efterföljande rehabiliteringsfasen.

Sagt om boken - ur förordet
"Redaktörerna har i boken samlat traumakunniga sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut och psykolog/psykoterapeut, som tillsammans med förlagets skickliga medicinska illustratörer gör boken lätt att läsa och förstå. Boken är så heltäckande att den kan och bör läsas av både läkare, sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal, oavsett tidigare erfarenhet inom ämnet trauma. Den har sin givna plats inom studentlitteraturen och kommer att bli ett viktigt stöd när enkla som svåra medicinska beslut och omvårdnadsfrågor behöver lösas."
Louis Riddez, docent i kirurgi, tidigare Traumacentrum, Karolinska Universitetssjukhuset